top of page

План- прием за учебната 2021/2022г

Училищният план-прием в училище "Васил Левски" за учебната 2021/2022:

- брой паралелки в първи клас - 1

- брой места в паралелка - 22

- свободни места в останалите паралелки:

- втори клас - 16

- трети клас - 16

- четвърти клас - 19

- пети клас - 16

- шести клас - 21

- седми клас - 21

Осигурена целодневна организация за всички ученици в две групи:

- една сборна група първи - четвърти клас

- една сборна група пети - седми клас

Има налична материално-техническа база за осъществяване на обучението - компютърен кабенет, интерактивна дъска, мултимедии, таблети.


Повече информация тук.10 преглеждания

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page