top of page

ДОКУМЕНТИ

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО за учебната 2022/2023 година

1/ Стратегия за развитието на ОУ " Васил Левски"

2/ План-програма 2022-23

3/ Училищен учебен план 2022-23

4/ Други

bottom of page