top of page

БЮДЖЕТ

1 / 2024

НАЧАЛЕН ПЛАН бюджет за 2024

 

2 / 2023

НАЧАЛЕН ПЛАН бюджет за 2023

3 / 2022

НАЧАЛЕН ПЛАН бюджет за 2022

4 / 2021

НАЧАЛЕН  ПЛАН - БЮДЖЕТ  2021

5 / 2020

Приходи, раходи за учебната година.

bottom of page