top of page

ДОКУМЕНТИ

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО за учебната 2023/2024 година

1/ Стратегия за развитието на ОУ " Васил Левски" 2023-2028

2/ План-програма 2023-24

3/ Училищен учебен план 2023-24

4/ Други

5/ Правилник за устройството и дейността на ОУ "Васил Левски" за 2023-24.

bottom of page