top of page

За Училището

Училището има дълга и богата история.

Виж историята

Запознай се с ръководството

Виж учителите

IMG_3326.jpeg

Визия и Ценности

  • Отговорност

  • Уважение

  • Компетентност

  • Креативност

  • Творчество

bottom of page