top of page

ИСТОРИЯ

Сградата на ОУ "Васил Левски", с. Гита е построена след голямото земетресение през 1928г. в Чирпан.

През 1929/30 учебна година, записването на учениците започва на 10ти септември, а редовните занятия на 10ти октомври, защото новото училище, строено от "Дипозе" не е още напълно довъшено.

Учители тогава са:

 • Т. Колев 40г., женен, IV клас, с 24,80лв заплата

 • Мария Груева 32г., IV, VII клас с 21,30лв заплата

 • Ивана Дойчева

 • Пена Гранчарова

 • Гана Георгиева

 • Петко Бучаков

 • Стефанка Бучакова

От 1ви ноември 1929г директор става Петко Бучаков, с което той е първият директор в историята на ОУ "Васил Левски".

В годините от 1934-1940, откриването на учебната година е закъснявало, поради ангажираността на учениците в прибирането на реколтата. 

През периода 1944-1945, училището не е прекъсвало учебния процес, въпреки че почти всички учители - мъже са били мобилизирани заради Втората Световна война.

В началото на 50-те години на XX век, училището има полудневна детска градина, с учителка Радка Кисимова.

Учителите в начален курс са:

 • Господин Ганев Митров

 • Пенка Жекова

 • Гана Господинова Митрова

 • Мария Минева Енчева

 • Станка Нанева Русева

Учителите в среден курс са:

 • Жеко Вътев Колев

 • Иван Ганчев Киров

 • Гинка Никова Вътева

 • Наньо Русев Нанев

През учебната 1868 - 1969г. се открива и общежитие към училището. Учениците учат на две смени, поради липса на достатъчно стаи.

В момента заедно градим съвременната история на училището. Хората, участници в нея имат за цел ОУ "Васил Левски" да съществува и да се развива поне още 93 години.

IMG_3316.jpeg
bottom of page