top of page

УЧИТЕЛИ

Жулиета Христова Атанасова

предучилищна група

Стойка Георгиева Хорозова

Кл. ръководителна I-II клас

Тодор Стоянов Тодоров

Кл. ръководител III – IV клас

Илиана Комбакова

Кл. ръководител V-VI клас

Български език и литература

Немски език

  Десислава Арабаджиева

Кл. ръководител VII клас

БЗО/ Химия/ Човекът и природата/ Изобразително изкуство/ Технологии и предприемачество/ Музика       

Бонка Господинова

Математика/ Физика/ Информационни технологии/ Физическо възпитание и спорт

Ганчо Тодоров Николов

ЦОУД – I-IV клас

Росица Георгиева – Иванова

ЦОУД – V- VII клас

bottom of page